Prijava sažetaka

Prijava sažetaka je zatvorena!

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

+ Sažetak mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku.
+ Ne smije sadržavati više od 250 riječi.
+ Sva polja su obavezna.

Sažeci će biti objavljeni u tiskanom i elektroničkom obliku u časopisa Acta stomatologica Croatica u 2013. Godini.

Rok prijave sažetaka je 01.04.2013. godine.

Sažetak možete prijaviti kao Oralnu prezentaciju ili kao Poster. Izabrane oralne prezentacije trajati će 10 minuta.

Znanstveni odbor će u roku od 7 dana nakon roka za prijavu sažetaka poslati obavijest autorima da li su sažetci prihvaćeni i u kojem obliku.

  • Osobne informacije

  • Sažetak

  • riječi
  • riječi
  • riječi
  • riječi
  • SPAM Zaštita

    Kako bi se zaštitili od SPAM poruka molimo da upišite odgovor na sljedeće pitanje malim slovima, hvala!