Program

Petak 26. travanj 2013.9:30 - 10:00 Prijava i registracija sudionika radionica
10:00 - 13:00 Predkongresne radionice
RADIONICA 1 Konzervativna terapija upalnih bolesti parodonta – praktični rad na modelu
Voditelj: Prof.dr. Zvonimir Curilović, Zurich/Zagreb
RADIONICA 2 Rekonstrukciija kosti i mekih tkiva oko implantata - praktični rad na životinjskom modelu
Voditelj: Doc.dr. Darko Božić, Zagreb
RADIONICA 3 Suvremene tehnike ugradnje implantata; od klasične do računalno vođene implantacije. Dijagnostika i indikacije – kada, kako i zašto? - praktični rad na životinjskom modelu
Voditelj: Damir Jelušić, dr.med.dent.,Opatija
RADIONICA 4 Piezokirurgija u implantologiji – praktičan rad na životinjskom modelu pomoću Mectron piezo noža
Voditelj: Prof.dr. Enzo Rossi, Italija
RADIONICA 5 Tehnike prekrivanja recesija gingive primjenom "Mucoderm-a" – praktični rad na životinjskom modelu
Voditelj: Doc.dr. Adrian Kašaj, Njemačka
14:00 - 15:00 Prijava i registracija sudionika
15:00 – 15:15 Otvorenje kongresa
15:15 – 16:00 Malcom Riley, dr. med. dent, Engleska
Klinička primjena Emdogain-a u parodontnoj regeneraciji
16:00 - 16:45 Prof.dr.Darije Plančak, Zagreb
Konzervativna vs. kirurška parodontna terapija
16:45 - 17:15 Stanka uz kavu
17:15 - 18:00 Doc.dr. Adrian Kašaj, Njemačka
Novi trendovi u kirurškom liječenju gingivne recesije
18:00 - 18:45 Doc.dr. Boris Gašpirc, Slovenija
Laseri u terapiji parodontnih bolesti
18:45 - 19:00 Rasprava
20:00 - 23.00 Osstem party (night)


Subota 27. travanj 2013.09:00 - 09:45 Prof.dr. Marija Ivić-Kardum, Doc.dr. Nataša Beader, Zagreb
Mikrobiološka dijagnostika i antimikrobna terapija parodontnih bolesti
09:45 - 10:30 Prof.dr. Andrej Aurer, Zagreb
Parodontitis i okluzija
10:30 - 11:00 Stanka uz kavu
11:00 - 11:45 Grzegorz Zietka, dr.med.dent, Poljska
Alotransplantati u regeneraciji bezubog grebena
11:45 - 12:30 Prof.dr. Enzo Rossi, Italija
Prednosti primjene piezokirurgije u preparaciji ležišta za implantat
12:30 - 14:00 Stanka uz ručak
14:00 - 14:45 Doc.dr. Darko Božić, Zagreb
Teška odluka - sačuvati zub ili postaviti implantat
14:45 - 15:30 Prof.dr. Peter Windisch, Mađarska
Rekonstrukcija mekih i tvrdih tkiva kod uznapredovalih koštanih defekata bezubog grebena
15:30 - 16:15 Prof.dr. Zoran Aleksić, Srbija
Napredne mukogingivalne kirurške tehnike
16:15 - 16:30 Rasprava
16:30 - 18:00 Poster prezentacije
18:00 Završetak kongresa